Υπηρεσίες

. Η Εταιρία έχοντας ως στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, εστιάζει και προσαρμόζει τα προϊόντα της ανάλογα με την χρήση και τις συνθήκες κάθε πελάτη ξεχωριστά.
. Η βέλτιστη λύση επιτυγχάνεται με την στενή συνεργασία της εταιρίας με τον πελάτη σε όλα τα επίπεδα.
. Η συμμετοχή στον όμιλο Gascogne παρέχει την συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και παράλληλα την δυνατότητα διάθεσης ενός μεγάλου εύρους προϊόντων συσκευασίας.


E-partners

. Μία νέα σύγχρονη προσέγγιση στην επικοινωνία με τον πελάτη παρέχεται με την υπηρεσία " e - partners ''.
. Η υπηρεσία " e - partners " δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να έχει πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στην βάση δεδομένων της Εταιρίας μας, έτσι ώστε να πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο, και σε 24ωρη βάση, την εξέλιξη των παραγγελιών του.
. Το " e - partners " αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην υπηρεσία του πελάτη για την πληροφόρηση στοιχείων παραγγελιών, χρόνου παράδοσης και φόρτωσης αλλά και των τεχνικών και αξιακών χαρακτηριστικών των προϊόντων του.


Gascogne Sacks

. Gascogne Sacks είναι ο νέος οργανισμός του Ομίλου Gascogne στον τομέα των Χαρτόσακκων, ο οποίος περιλαμβάνει τα 5 εργοστάσια παραγωγής Χαρτόσακκων του Ομίλου και έχει στόχο την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων των πελατών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
. Η Gascogne Sacks καταλαμβάνει την 4η θέση από πλευράς παραγωγής σε Ευρώπη με σύνολο παραγωγής 500 εκ Χαρτόσακκων και με πλήρη σειρά προϊόντων.
english version