Οι Χαρτόσακκοι της ΑΙΓΙΣ καλύπτουν πλήρως και με καινοτόμες λύσεις τις απαιτήσεις συσκευασίας όλων των κατηγοριών της αγοράς και ειδικότερα βιομηχανίες:

. Τσιμέντου
. Δομικών υλικών
. Αλεύρων και Τροφίμων
. Ζωοτροφών
. Χημικές
. Ορυκτών και Μετάλλων

Ο σχεδιασμός και η υψηλή ποιοτης των παραγόμενων Χαρτόσακκων εγγυώνται την βέλτιστη απόδοση των μηχανών σάκκευσης όλων των τύπων.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ ένός μεγάλου εύρους παραγόμενων Χαρτόσακκων:

. Μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, χωρητικότητας 5 έως 50 κιλών.
. Ανοιχτού στομίου και Βαλβίδας.
. Πολύφυλλων αλλά και μονόφυλλων.
. Με χαρτί Υψηλής Διαπερατότητας.
. Με σύνθετα χαρτιά και επένδυση φιλμ HDPE
. Με Βαλβίδες απλές, σύνθετες και ειδικού τύπου.
. Με εκτυπώσεις μέχρι και 6 χρωμάτων.
. Παλλετοποίηση σε Ρόλους και Παλέτες

παρουσίαση Χαρτόσακκων
english version