ΟΜΙΛΟΣ GASCOGNE

 GASCOGNE EMBALLAGE


 EUROSAC


 REPASACK Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Χαρτόσακκων


 ΣΕΒ
(Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών)

 EUROCERT - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων ΑΕ


 (ΕΒΕΑ) - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 
english version