4ος Ευρωπαϊκός Όμιλος στην Παραγωγή Χαρτόσακκων
Στρατηγική Γεωγραφική Παρουσία
5 Εργοστάσια στην Ευρώπη:
  Αιγίς - Ελλάς
  Gascogne Emballage - Γαλλία
  Chupin Emballage - Γαλλία
  Sachsa Verpackung - Γερμανία
  Sacchifico Veneto - Ιταλία
 
Αυθεντικός Συνεργάτης στην Ευρώπη

Κεντρική Διαχείριση των Μεγάλων Πελατών
  Ανταπόκριση και Συντονισμός σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
  Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Προμηθειών
  Σταθερό επίπεδο Ποιότητος

 
Σχετικές Παραστάσεις
Διεθνής παρουσία
Ο Όμιλος σε αριθμούς
Σημαντικός μηχανολογικός εξοπλισμός
Κεφάλαια και Πλεονεκτήματα του Ομίλου
   
www.gascognesacks.com
4ος Ευρωπαϊκός Όμιλος στην Παραγωγή Χαρτόσακκων
Πωλήσεις € 12 εκ
Ανθρώπινο Δυναμικό 66 άτομα
Δυνατότητα Παραγωγής 100 εκ χαρτόσακκων
 
 
 
english version